Zarząd Toastmasters Bydgoszcz

Członkami Zarządu kadencji lipiec-grudzień 2018 są:

 

Michał Rolewicz
Prezes

Prezes pełni najważniejszą funkcję w Klubie. Jest odpowiedzialny za stworzenie przyjaznego środowiska, w którym członkowie wypełniają cel rozwoju osobistego oraz uzyskują korzyści z klubowego programu edukacji. Prezes koordynuje działania klubowe, wspiera poszczególnych członków zarządu w ich działaniach tam, gdzie aktualna sytuacja tego wymaga.

 

Julia Balytska
Wiceprezes ds. Edukacji (VPE)

Wiceprezes ds. Edukacji dba przede wszystkim o merytoryczną jakość naszych spotkań. Odpowiedzialny jest za rozwój i edukację wszystkich członków. Organizuje agendę spotkań
i zachęca wszystich do realizowania ścieżek edukacyjnych. Planuje i monitoruje nieustannie sukcesy Klubu.

 

Paweł Kamiński
Wiceprezes ds. Członkostwa (VPM)

Wiceprezes ds. Członkostwa jest odpowiedzialny za budowanie i utrzymanie członkostwa w klubie. Wyjaśnia gościom i nowym członkom zasady członkowstwa w Klubie. Pomaga gościom, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Klubu w wypełnieniu wszystkich formalności. Utrzymuje stały kontakt z wszystkimi klubowiczami.

 

 

Jakub Kubat
Wiceprezes ds. Public Relations i Marketingu (VPPRM)

Jest odpowiedzialny za koordynowanie działań dotyczących wizerunku klubu oraz zachęca do wstąpienia do klubu. Propaguje ideę Toastmasters poprzez kontakt z mediami. Przygotowuje materiały promocyjne (ulotki, wizytówki, klipy video). Czuwa nad właściwym korzystaniem z marki Toastmasters. Promuje organizowane wydarzenia Klubowe (konkursy, spotkania, szkolenia)

 

Ludmiła Demianiv
Sekretarz (Secretary)

Sekretarz opiekuje się klubowymi dokumentami. Sprząda notkatki ze spotkań Zarządu, a także obsługuje korespondencję klubową. Koresponduje z Toastmasters International.

 

Paweł Jurkowski
Skarbnik (Treasurer)

Skarbnik to osoba odpowiedzialna za klubowe finanse. Opieka nad klubowym kontem, organizowanie zbierania składek członkowskich 2 razy do roku oraz każdorazowo w momencie przystąpienia nowych członków, a następnie przekazywanie składek do Toastmasters International.

 

Anna Herbut-Giżyńska
Dyrektor ds. Administracyjnych (Sergeant at Arms)

Organizuje miejsce spotkań, każdorazowo przygotowuje salę. Wita członków i gości, a także przechowuje mienie Klubu.

 

Magdalena Gackowska
Prezes Poprzedniej Kadencji (Immediate Past President)

Udziela wskazówek oraz służy pomocą nowemu zarządowi i członkom klubu. Przewodniczy Komitetowi Wyborczemu (Nominacyjnemu), pomaga w przygotowaniu Planu Sukcesu (Rozwoju) Klubu oraz wspiera dążenia klubu do osiągnięcia statusu Wyróżniającego się Klubu (Distinguished Club).

 

Wszyscy członkowie Zarządu odpowiedzialni są za tworzenie przyjaznej atmosfery na spotkaniach, witanie gości i wspieranie członków klubu w ich rozwoju.