Mentoring

Mentoring to doskonałe narzędzie wdrożeniowe dla nowych klubowiczów. Szukając pomocy u ludzi z większą od nas wiedzą i doświadczeniem, osiągniesz swoje cele szybciej, unikając przy tym pewnych błędów oraz straty cennego czasu. Osobę z dużą wiedzą i doświadczeniem nazywamy mentorem. Dzięki mentoringowi w naszym klubie, członkowie z większą wiedzą i doświadczeniem pomagają tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w Toastmasters.

Mentoring polega na tym, że poprzez osobiste zaangażowanie mentor pomaga początkującym Toastmasterom (mentee):

  • Dodaje im pewności siebie; ułatwia integrację z pozostałymi członkami klubu.
  • Zapoznaje z programem edukacyjnym oraz zasadami obowiązującymi na spotkaniach.
  • Pomaga rozwijać umiejętności przemawiania publicznego i przywództwa.
  • Dostarcza konstruktywną informację zwrotną, wskazując obszary do poprawy i podkreśla każdy sukces.