PATHWAYS

                                                                     Pathways-LOGO-FINAL-RGB

 

Pathways nowy program edukacyjny zawierający 10 ścieżek :

  1. Dynamic Leadership – Dynamiczne Przywództwo
  2. Effective Coaching – Skuteczny Coaching
  3. Innovative Planning – Innowacyjne Planowanie
  4. Lidership Development – Rozwój Przywództwa
  5. Motivational Strategies – Strategie Motywacyjne
  6. Persuasive Influence – Wpływ Perswazyjny
  7. Presentation Mastery – Mistrzostwo Prezentacji
  8. Strategic Relationships – Relacje Strategiczne
  9. Team Collaboration – Współpraca Zespołowa
  10. Visionary Communication – Wizjonerska Komunikacja

 

Każda ścieżka składa się z pięciu poziomów rosnącej złożoności. Program jest zaprojektowany w ten sposób, więc zawsze bazujesz na tym, czego nauczyłeś się na poprzednim poziomie. Wszystkie ścieżki nauczania zawierają następujące poziomy:

Poziom 1: opanowanie podstaw

Poziom 2: Poznawanie własnego stylu

Poziom 3: Poszerzenie wiedzy

Poziom 4: Budowanie umiejętności

Poziom 5: Demonstracja kompetencji

Każda ścieżka ma wymagane i do wyboru projekty. Rozpoznanie ścieżki osiąga się, gdy członek zrealizuje 14 projektów na wszystkich 5 poziomach – połączenie 10 wymaganych projektów i 4 wybrane projekty z obszernej listy obejmującej różne tematy. Każdy projekt zawiera, co najmniej jedno wystąpienie. Chociaż członkowie są zobowiązani do ukończenia 4 projektów do wyboru, mają możliwość uzupełnienia tak wielu, jak by chcieli. Dlatego w jednej ścieżce możesz wybrać nawet ponad 30 projektów.

 

Pathways daje Ci elastyczność w nauce online lub w druku. Korzystając z internetowego systemu zarządzania uczeniem Base Camp-Pathways, uzyskasz dostęp do atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych, w tym filmów wideo, interaktywnych quizów i działań, informacji zwrotnych i rozpoznawania, przydatnych wskazówek i innych. Wybierz jedną z 10 unikalnych ścieżek edukacyjnych dostępnych online. Jeśli wolisz pracować w druku, wybierz ścieżki dostępne w pełnokolorowych, profesjonalnie oprawionych materiałach.