Skuteczny Coaching

2Ta ścieżka pomaga Tobie budować umiejętności przekonującej komunikacji, przywódcy i coacha. Będziesz pracował nad projektami, które koncentrują się na zrozumieniu i budowaniu konsensusu, przyczyniając się do rozwoju innych poprzez coaching i budowanie silnych umiejętności przemawiania publicznego. Każdy projekt “Zaawansowanego przywództwa” według własnego pomysłu.