Spotkania

Spotykamy się w każdy wtorek między 18.00 a 20.00 w auli Wydziału Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej przy ul. Fordońskiej 74 w Bydgoszczy.

W trakcie 2-godzinnego spotkania klubu możesz pełnić jedną z siedmiu funkcji. Celem takiego podziału jest możliwość „spojrzenia” na mowę z różnych perspektyw, a dzięki temu jak najlepsza
i najbardziej rzeczowa ocena mówcy.

Funkcje na spotkaniu

Toastmaster wieczoru

 

 

 

 

 

 

Jest gospodarzem całego spotkania. Zapewnia pozytywną atmosferę i zapowiada mówców. Prowadzi spotkanie zgodnie z agendą na wybrany przez siebie temat. Obok Głównego oceniającego to jedna z dwóch najważniejszych ról na spotkaniu.

 

 

 

 

 

 

Główny oceniający

 

 

 

 

 

 

Jego zadaniem jest przysłuchiwanie się spotkaniu, bo to on ocenia je całościowo. Jest ewaluatorem dla Toastmastera wieczoru i osób funkcyjnych: chronometrażysty, gramatyka, kontrolera płynności, oceniającego mowę ciała (opcjonalnie) oraz oceniających mowy.

 

 

 

 

 

 

Chronometrażysta

 

 

 

 

 

 

Odpowiada za pomiar czasu. Każdy element spotkania ma przewidzianą określoną długość, której nie można przekroczyć. Chronometrażysta wspomaga mówców w wyrażaniu myśli w określonych ramach czasowych.

 

 

 

 

 

 

Gramatyk

 

 

 

 

 

 

Stoi na straży poprawności językowej. Podczas spotkania wychwytuje błędy oraz perełki językowe czy ciekawe połączenia wyrazowe używane przez mówców. Dodatkowo prowadzi konkurs na "Słowo dnia". Zasady konkursu są następujące. Gramatyk podaje nowe, rzadko używane słowo, po czym wyjaśnia jego znaczenie i możliwości użycia. Zachęca do jak najczęstszego posługiwania się nim w prawidłowych i/lub nietypowych kontekstach. W trakcie spotkania wyłania osobę, która posługiwała się "Słowem dnia" najczęściej lub zrobiła to w najbardziej kreatywny sposób. Nagroda  Gramatyka jest często bardzo słodka.

 

 

 

 

 

 

Kontroler płynności

 

 

 

 

 

 

Nasłuchuje dźwięków paralingwistycznych, takich jak "aaa", "eee", "yyy". Wynotowuje słowa w wypowiedzi niepożądane np.: „wiecie”, "generalnie", "no nie?" oraz powtórzenia. Każde przewinienie sygnalizuje dźwiękiem dzwoneczka.

 

 

 

 

 

 

Oceniający mowę ciała /Opcjonalnie/

 

 

 

 

 

 

Sprawdza zgodność komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Obserwuje gestykulację, mimikę i sposób poruszania się osób pojawiających się na scenie.

 

 

 

 

 

 

Prowadzący Gorące Pytania

 

 

 

 

 

 

Moderuje “Gorące Pytania”. W tym konkursie uczymy się formułowania krótkich (od 1 do 2 minut), logicznych i często bardzo zabawnych wypowiedzi. W jaki sposób poprowadzisz tę sesję zależy tylko od Ciebie – im bardziej oryginalnie i ciekawie, tym lepiej. Więcej na temat sesji Gorących pytań w dziale artykuly.