Co to jest Toastmasters?

Toastmasters International to organizacja non-profit działająca na całym świecie już ponad 90 lat. Powstała w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii. Początkowo była przeznaczona tylko dla mężczyzn. Przetrwała próbę czasu i pokonała odległości geograficzne. W 1994 dotarła do Polski.

Organizacja Toastmasters oferuje sprawdzoną metodę zdobywania umiejętności komunikacyjnych i stawania się przywódcą. Kluby Toastmasters działają na zasadach warsztatów. Uczestnicy wzajemnie oceniają swoje wystąpienia oraz pełnione funkcje. Cały cykl daje możliwość przećwiczenia efektywnego przygotowania prezentacji, a także przekonywania i inspirowania innych, prowadzenia zebrań.

Spotkania odbywają się regularnie (zazwyczaj co tydzień lub co 2 tygodnie) i trwają około dwóch godzin. Każdy klub zrzesza około 20-30 osób. Na spotkaniach członkowie klubu (Toastmasterzy) pełnią różne funkcje. Realizując ścieżkę komunikacji wygłaszają przemówienia na podstawie dostarczonych przez organizację materiałów edukacyjnych, kontrolują poprawność językową.

Kolejnym elementem warsztatów jest ścieżka lidera. Uczestnicy na spotkaniach poprzez pełnienie różnego rodzaju funkcji uczą się jak budować zespół, jak dawać informacje zwrotne tak, aby były one konstruktywne i wspomagały rozwój. Po ukończenia każdej ze ścieżek otrzymuje się certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Na spotkaniu uczestniczyć może każdy, zobaczyć na czym polega idee klubu. Jednak dopiero po opłaceniu składki członkowskiej otrzymuje się status Toastmastera, który upoważnia do realizacji obu ścieżek edukacyjnych.