Misja, wizja i wartości

Misja

Podstawową misją organizacji Toastmasters International jest pomoc w doskonaleniu umiejętności  publicznego przemawiania, efektywnego słuchania, a także rozwijania kreatywnego myślenia. Umiejętności te odgrywają bardzo istotną rolę w procesie samorozwoju, zwiększają nasz potencjał intelektualny, przyczyniają się do efektywniejszej komunikacji z innymi a także motywują do dokonywania pozytywnych zmian w naszym życiu, zarówno prywatnym jak i zawodowym. Poprzez czynne uczestnictwo i sprawowanie funkcji na spotkaniach klubu Toastmasters uczymy się wyrażania konstruktywnej krytyki, udzielania informacji zwrotnej, zarządzania czasem, panowania nad stresem podczas wystąpień publicznych, modulowania głosem tak, aby był on przyjemny dla odbiorcy, a także mowy niewerbalnej.

Stając się członkiem klubu Toastmasters i aktywnie uczestnicząc w spotkaniach klubowych :

  1. Nauczysz się jak komunikować się w sposób efektywny
  2. Dowiesz się jak stać się lepszym słuchaczem
  3. Udoskonalisz swoje umiejętności prezentacji
  4. Zwiększysz swój potencjał przywódczy
  5. Zbudujesz umiejętności motywowania i perswazji
  6. Zwiększysz pewność siebie
  7. Staniesz się otwarty na nowe kontakty i wyzwania
  8. Staniesz się bardziej skuteczny w swojej karierze

Wizja i wartości

Realizując swój cel, Toastmasters International rozwija na całym świecie sieć klubów. Tym samym umożliwia coraz większej ilości osób korzystanie z unikalnych programów edukacyjnych. Bardzo istotną kwestią jest zapewnienie wzajemnego wsparcia oraz tworzenie przyjaznej, radosnej atmosfery na klubowych spotkaniach, a także w innych relacjach. Sprzyja to doskonaleniu swoich umiejętności komunikacyjnych, pomaga rozwinąć umiejętności bycia liderem, a także nabraniu odwagi do dokonywania zmian.

W organizacji Toastmasters podstawowymi wartościami są: uczciwość, równość i szacunek (każdy członek ma takie same prawa), zaangażowanie w rozwój klubu.